Obce/Adresy Parcely Uzly Objekty Kabely Trasy GPS/S-JTSK
Vyhledávání v mapě

Zadejte název (část názvu) obce (např. jihl).
Vyhledené obce budou v mapě označena polygonem své územní působnosti.

Zadejte název (část názvu) ulice, název (část názvu) obce(např. mah, jihl).
Vyhledené ulice budou v mapě označeny svou definiční čarou.

Zadejte název obce/části obce a číslo domovní/orientační (např. jihl 10) nebo ulici a číslo orientační/domovní, název obce/části obce (např. les 10, jihl).
Vyhledaná adresní místa budou v mapě označena svým definičním bodem (bublinou).

Zadejte a pomocí našeptávače vyberte katastrální území a zadajte alespoň kmenové číslo parcely nebo úplné číslo parcely včetně poddělení.
Vyhledané parcely budou v mapě označeny svým definičním bodem (bublinou).

Zadejte GPS souřadnice zeměpisné šířky a délky ve tvaru desetinného čísla nebo ve tvaru stupně/minuty/vteřiny s nutným doplňkem písmen "N" a "E" (např. 49°23'42.536"N 15°35'36.157"E nebo 49.3951489N 15.5933769E) nebo
souřadnice S-JTSK v kladných nebo záporných hodnotách v libovolném pořadí (např. -668934 -1130229 nebo 1130229 668934).
Vyhledané místo bude v mapě označeno "terčem".